Macek, P., Uhlíř, I.: Dějiny policie a četnictva. I. Habsburská monarchie (1526-1918)

Roč.6,č.2(1998)

Abstrakt

Recenze publikace - Macek, P., Uhlíř, I.: Dějiny policie a četnictva. I. Habsburská monarchie (1526-1918)

THEMIS, PRAHA 1997, 107 STRAN TEXTU, MEDAILONY A PŘÍLOHY, CELKEM 178 S.