Konference "Ústava České republiky po pěti letech" na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Renata Vlčková

Abstrakt

Čtvrtek 21. května 1998 se stal dnem konání konference na téma "Ústava České republiky po pěti letech" v garanci katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty MU a účasti významných špičkových představitelů českých vysokých škol, zástupců Ústavního soudu ČR, Nejvyššího soudu ČR i Kanceláře prezidenta republiky.

Bibliografická citace

VLČKOVÁ, Renata. Konference "Ústava České republiky po pěti letech" na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 2, s. 344-345. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9149

Plný Text: