Uveřejňování nenormativních aktů ve sbírce zákonů

Stanislav Pazderka

Abstrakt

Zamyšlení nejen nad § 4 Zákona o sbírce zákonů

Výňatek z diplomové práce obhájené na Katedře ústavního práva a politologie PrF MU v květnu 1998

Bibliografická citace

PAZDERKA, Stanislav. Uveřejňování nenormativních aktů ve sbírce zákonů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 2, s. 284-296. [cit. 2020-09-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9140

Plný Text: