Věci určené k provedení díla, vlastnické právo k dílu dle ObZ

Jindřich Skácel

Abstrakt

Výňatek z diplomové práce obhájené na Katedře ústavního práva a politologie PrF  MU v květnu 1998

Bibliografická citace

SKÁCEL, Jindřich. Věci určené k provedení díla, vlastnické právo k dílu dle ObZ. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 2, s. 297-303. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9141

Plný Text: