Poznámka k návrhu zákona o jednacím řádu Senátu (Senátní tisk č. 1998/6)

Roč.6,č.2(1998)

Abstrakt
Patří již k tradičním připomínkám k naší Ústavě, že v ní nejsou realizována ustanovení o přímé demokracii (čl. 2 odst. 2), o Nejvyšším správním soudu (čl. 91) a o státní službě (čl. 79 odst. 2). Pravidelně se však kupodivu přehlíží, že dosud stále nebylo naplněno jedno z klíčových ustanovení týkající se našeho Parlamentu, totiž čl. 40 Ústavy ČR. Podle tohoto ustanovení je nutno rovněž přijmout zákon o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou, jakož i navenek (dále jen "stykový zákon"), a dále zákon o jednacím řádu Senátu.

Stránky:
246–281
Metriky

211

Views

98

PDF views