Návrat na podrobnosti článku Koudelka, Z., Ondruš, R., Průcha, P.: Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář.
Stáhnout