Aleš Gerloch: Teorie práva

Miloš Večeřa

Abstrakt

Recenze publikace - Aleš Gerloch: Teorie práva
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Dobrá Voda: 2001, 2. rozšířené vydání, 299 s.

Bibliografická citace

VEČEŘA, Miloš. Aleš Gerloch: Teorie práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 2, s. 195-196. [cit. 2020-07-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8261

Plný Text: