K otázce podjatosti soudce Ústavního soudu v řízení o ústavnosti právního předpisu

Roč.10,č.2(2002)

Abstrakt
Otázka podjatosti soudce Ústavního soudu v říze­ní o právnosti právního předpisu podle čl. 87 odst. 1 písm. a) a b) Ústavy ČR patřila (a ještě bude pat­řit) ke sporným otázkám ústavního práva procesního. Proto považuji za potřebné upozornit na situaci, která nastala při ústním jednání v plénu Ústavního soudu dne 18. června 2002 ve věci Pl. ÚS 7/02. Při tomto jednání podjatost tří soudců Ústavního soudu namít­nul zástupce Poslanecké sněmovny v řízení o ústavnos­ti některých ustanovení zákona č. 6/2002 Sb., o sou­ dech a soudcích, ve znění zákona č. 151/2002 Sb. Svou námitku odůvodnil pouze tím, že se dne 8. listopadu 2001 zúčastnili veřejného slyšení v Senátu, jehož před­mětem byl právě návrh zákona o soudech a soudcích, který byl postoupen Senátu k projednání.

Stránky:
152–156
Metriky

297

Views

216

PDF views