K otázce podjatosti soudce Ústavního soudu v řízení o ústavnosti právního předpisu

Jan Filip

Abstrakt

Otázka podjatosti soudce Ústavního soudu v říze­ní o právnosti právního předpisu podle čl. 87 odst. 1 písm. a) a b) Ústavy ČR patřila (a ještě bude pat­řit) ke sporným otázkám ústavního práva procesního. Proto považuji za potřebné upozornit na situaci, která nastala při ústním jednání v plénu Ústavního soudu dne 18. června 2002 ve věci Pl. ÚS 7/02. Při tomto jednání podjatost tří soudců Ústavního soudu namít­nul zástupce Poslanecké sněmovny v řízení o ústavnos­ti některých ustanovení zákona č. 6/2002 Sb., o sou­ dech a soudcích, ve znění zákona č. 151/2002 Sb. Svou námitku odůvodnil pouze tím, že se dne 8. listopadu 2001 zúčastnili veřejného slyšení v Senátu, jehož před­mětem byl právě návrh zákona o soudech a soudcích, který byl postoupen Senátu k projednání.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. K otázce podjatosti soudce Ústavního soudu v řízení o ústavnosti právního předpisu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 2, s. 152-156. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8251

Plný Text: