Koudelka, Z., Ondruš, R., Průcha, P.: Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář.

Roč.10,č.2(2002)

Abstrakt
Recenze publikace - Koudelka, Z., Ondruš, R., Průcha, P.: Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář.
Vyd. Linde Praha a.s. 2002, 310 s.

Stránky:
192–193
Metriky

542

Views

273

PDF views