Koudelka, Z., Ondruš, R., Průcha, P.: Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář.

Jan Filip

Abstrakt

Recenze publikace - Koudelka, Z., Ondruš, R., Průcha, P.: Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář.
Vyd. Linde Praha a.s. 2002, 310 s.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Koudelka, Z., Ondruš, R., Průcha, P.: Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 2, s. 192-193. [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8259

Plný Text: