Konference "Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv"

Ján Bahýľ

Abstrakt

Soukromá vysoká škola ekonomických studií (SVŠES) ve spolupráci s Právnickou fakultou Uni­verzity Karlovy uspořádala v pátek dne 20. 4. 2007 v prostorách pražského sídla SVŠES mezinárodní konferenci "Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv". Konference měla značně na­bitý program s účastí přes tucet docentů a profesorů a nemalé účasti odborné veřejnosti jak ze soukromého, tak z veřejného sektoru. Ambiciózní plán zvládnout na konferenci přes dvacet vystoupení s příspěvkem ve třech nepříliš dlouhých blocích se organizátorům po­dařilo bez problémů naplnit. Nechyběla zde diskuze i přátelské popovídání o přestávkách.

Bibliografická citace

BAHÝĽ, Ján. Konference "Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 2, s. 194-195. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7183

Plný Text: