Právnické fakulty v právní úpravě meziválečného Československa (se zvláštním zřetelem na poměry v Brně)

Roč.15,č.2(2007)

Abstrakt
Ač se podle názvu této stati budeme věnovat prá­vu první Československé republiky, každý absolvent prvního ročníku přávnické fakulty ví, že 28. řijnem 1918 začít nemůžeme. Respektive mohli bychom, ale jen tak, že bychom připomenuli schválení českosloven­ského recepčního zákona, který by nás stejně přivedl k starším rakousko-uherským poměrům.