Mezinárodní konference "Změny volebního práva - zkušenosti nových demokracií"

Roč.15,č.2(2007)

Abstrakt
Ve dnech 18. až 19. května 2007 proběhla v polské Bydgoszczy mezinárodní konference "Změny volební­ho práva - zkušenosti nových demokracií". Konferen­ci pořádaly Fakulta práva a správy UMK v Toruni a Fakulta správy a mezinárodnich vztahů Kujavskopomořské vysoké školy v Bydgoszczy s podílem univer­zit v Brně, Bratislavě a Tarnopolu. Iniciátorem a hlav­ním organizátorem ovšem byl i u nás známý polský konstitucionalista prof. Zbigniew Witkowski, vedoucí katedry ústavního práva UMK v Toruni. Jedná se tak o jeden z prvních případů, kdy dochází ke spojení sil soukromé vysoké školy s veřejnými univerzitami v Polsku a zahraničí. Zvláštností konference bylo to, že se jí zúčastnili i volební komisaři, poslanci Sejmu a před­stavitelé samosprávy.

Stránky:
193–194
Metriky

276

Views

142

PDF views