Roč. 16, č. 2 (2008)

Časopis pro právní vědu a praxi 2/2008

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Články

Miloš Večeřa
105-111
Naděžda Rozehnalová
112-121
Harald Christian Scheu
122-131
Marijan Pavčnik
132-139
Milan Pekárek
140-145

Aktuality pro právní praxi

Jan Filip
146-149
Marek Števček
149-155
Monika Bandúrová
156-162
Jozef Záhora
158-162

Studentské příspěvky

Jiří Sláma
162-165
Martin Crha
166-177

Právní historie a současnost

Jaromír Tauchen
177-180

Recenze a anotace

Dana Zapletalová
181-182
Jiří Baroš
183-185
Karel Beran
185-189
Ondřej Moravec
190-192
Alena Pauličková
192-193

Zprávy z vědeckého života

Jan Filip
193-194
Jan Filip
194-195
Zdeňka Gregorová
195-196