Roč.16,č.2(2008)

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 2/2008