Zájezd jako stěžejní právní pojem v podnikání v cestovním ruchu

Roč.16,č.2(2008)

Abstrakt
V rámci výkonu své koncipientské praxe jsem měla možnost v širší míře nahlédnout pod pokličku reálného podnikatelského života cestovních kanceláří a agentur. Chování podnikatelů i cestovatelů je často ovlivňováno či dokonce řízeno teoreticko-právními poznatky z této oblasti. Leckdy nejasná legislativa a její nepřesný výklad způsobují nejednotnost i v postupech státních orgánů. Z podnětu skutečně nastalé kontroverzní situace jsem se rozhodla pouvažovat nad výkladem právního pojmu zájezd v cestovním ruchu a načrtnout jeden ze současných problémů.

Stránky:
156–162
Biografie autora

Monika Bandúrová

AK Kulhánek Legal Consulting, Brno

AK Kulhánek Legal Consulting, Brno
Metriky

395

Views

211

PDF views