Vypořádací podíl v bytovém družstvu v souvislosti s převodem bytu do vlastnictví

Roč.16,č.2(2008)

Abstrakt
V článku se autor zabývá problematikou vypořádání majetkové účasti člena bytového družstva. Svou pozornost soustřeďuje především na situaci, kdy tento člen družstva získal byt do svého vlastnictví a jeho členství v družstvu zaniklo. Autor tak činí na pozadí jednoho rozsudku krajského soudu.

Stránky:
140–145
Metriky

414

Views

929

PDF views