Vypořádací podíl v bytovém družstvu v souvislosti s převodem bytu do vlastnictví

Milan Pekárek

Abstrakt

V článku se autor zabývá problematikou vypořádání majetkové účasti člena bytového družstva. Svou pozornost soustřeďuje především na situaci, kdy tento člen družstva získal byt do svého vlastnictví a jeho členství v družstvu zaniklo. Autor tak činí na pozadí jednoho rozsudku krajského soudu.

Bibliografická citace

PEKÁREK, Milan. Vypořádací podíl v bytovém družstvu v souvislosti s převodem bytu do vlastnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2008, č. 2, s. 140-145. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7082

Plný Text: