Evropský kongres pracovního práva a sociálního zabezpečení

Zdeňka Gregorová

Abstrakt

Ve dnech 16. – 19. září 2008 se konal IX. Evropský kongres Mezinárodní společnosti pro pracovní právo a sociální zabezpečení, jehož pořadatelem byla národní německá Společnost pro pracovní právo a sociální zabezpečení a hostitelem Univerzita Alberta Ludwiga ve Freiburgu, Spolková země Bádensko-Würtembersko. Jednání kongresu se zůčastnilo téměř tři sta specialistů v oblasti pracovního práva a sociálního zabezpečení jak z teoretických pracovišť, tak i ze státní správy nejen z evropských zemí, ale i ze Severní a Jižní Ameriky, Austrálie, Japonska a Koreje.

Bibliografická citace

GREGOROVÁ, Zdeňka. Evropský kongres pracovního práva a sociálního zabezpečení. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2008, č. 2, s. 195-196. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7097

Plný Text: