Licenční smlouva

Jiří Sláma

Abstrakt

V poměrech současného obchodu a vzájemné konkurence mezi jednotlivými podnikateli hraje významnou roli dovednost jednotlivých podnikatelů vytvářet co nejefektivnější řešení pro uplatnění jejich výrobků na trhu, a to jak prostředky propagačními, tak pomocnými nástroji zdokonalujícími produkci jednotlivých výrobků. Mnozí podnikatelé proto investují nemalé peněžní prostředky do výzkumných a vývojových prací v této oblasti. Na druhou stranu je mezi nimi velká část těch, kteří si riziko spojené s výše zmíněným investováním nemohou dovolit, kdy časové a peněžní náklady takového postupu převyšují jejich možnosti. Navíc investice do již vytvořeného řešení se jeví jako nevýhodná. Proto je těmto subjektům dána možnost uzavřít s původci daného předmětu licenční smlouvu, jejíž prostřednictvím lze toto zajímavé řešení získat ihned, v mnohých případech již vyzkoušené za cenu odlehčenou od rizikových investic.

Bibliografická citace

SLÁMA, Jiří. Licenční smlouva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2008, č. 2, s. 162-165. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7087

Plný Text: