Konference k problematice státní moci v současném světě

Roč.16,č.2(2008)

Abstrakt
Ve dnech 8. až 10. května 2008 proběhla ve známém krkonošském středisku Szklarska Poręba (Polsko) velká mezinárodní konference na nesmírně aktuální a závažné téma „Moc v současném státu. Pokus o nové vymezení v době integrace a globalizace“ (Władza w państwie współczesnym. Próba nowego określenia w dobie integracji i globalizacji). Konferenci uspořádala právnická fakulta agilní soukromé Vysoké manažerské školy, která tak naplňuje své ambice obnovit univerzitní tradice v Legnici, kde vznikla před 500 sty lety druhá nejstarší univerzita v Polsku. Téma konference se ukázalo jako více než vhodně zvolené, neboť umožnilo prezentovat názory domácích i zahraničních referentů a diskutujících na jednu z nejaktuálnějších otázek současnosti, tj. státní moc a její vlastnosti, popř. jejich změny v rámci procesů globalizace ve světě a integračních procesů v Evropské unii po sjednání Lisabonské smlouvy.

Stránky:
193–194
Metriky

388

Views

168

PDF views