PhDr. Jan Váně, Ph.D.: Proměny spravedlnosti. Pokus o typologii.

Roč.16,č.2(2008)

Abstrakt
Recenze publikace - PhDr. Jan Váně, Ph.D.: Proměny spravedlnosti. Pokus o typologii.
Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2007, 174 stran
ISBN 978 80-7383-053-6

Stránky:
181–182
Metriky

415

Views

246

PDF views