Právní koncepce kulturního konfliktu a její praktická aplikace

Harald Christian Scheu

Abstrakt

Evropské státy jsou ve stále větší míře konfrontovány s migrací z jiných kulturních okruhů. Ani restriktivní migrační politika Evropské unie a jejích členských států nemůže v současné době efektivně bránit dalšímu nárůstu počtu migrantů hlásících se k odlišným kulturním a právním představám. Integrace příslušníků různých etnických komunit, které se vytvářely a stabilizovaly v důsledku nedávné migrace, do většinové společnosti evropských států je jednou z klíčových výzev současné doby.

Bibliografická citace

SCHEU, Harald Christian. Právní koncepce kulturního konfliktu a její praktická aplikace. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2008, č. 2, s. 122-131. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7080

Plný Text: