Vol 10, No 1 (2020)

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Editorial
Lenka Fišerová, Tatiana Hrivíková
1

Metodologie

Lenka Alieva
5
Jana Kucharová, Ingrid Kunovská
14
Iveta Rizeková
27
Eva Stradiotová
41
Žaneta Pavlíková, Katarína Zamborová
56

E/m-learning

Ladislav Václavík
69
Dana Bednářová
89
Štěpánka Hronová, Ladislava Knihová
99
Lenka Kalousková
115

Pedagogika

Hanne-Lore Bobáková, Krystyna Heinz
125
Hana Delalande
139
Ildikó Némethová
150
Eva Kaščáková, Henrieta Kožaríková
163

Zprávy

Zkušenosti a náměty z průběhu výuky cizích jazyků na Katedře cizích jazyků Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s.
Ivana Mičínová, Simona Pecková
179
Zkušenosti s elektronickými a on-line výukovými zdroji v době korona krize 2020 na Ústavu jazykové přípravy ZČU v Plzni v oddělení německého jazyka
Blanka Blažková, Eva Kahounová
182
Zkušenosti s výukou online v prostředí MS Teams
Halka Čapková
184
Language testing in the time of the Covid-19 pandemic 2020
Jiřina Hrbáčková, Eva Lukáčová, Eva Punčochářová
186
Výuka v MS Teams na ÚJOP UK
Petra Jirásková
190

Recenze

Moderní elektronická učebnice pro zájemce o ekonomickou francouzštinu – cenná pomůcka nejen v době koronavirové
Ivo Petrů
194