Editorský tým

Odpovědná redaktorka

Ludmila Koláčková, Univerzita obrany v Brně, Centrum jazykového vzdělávání, Česko

Redakční rada

Miluša Bubeníková, Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Česko

Lenka Fišerová, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Česko

Alena Holá, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Česko

Tatiana Hrivíková, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov, Slovensko

Šárka Kadlecová, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Česko

Ivana Mičínová, Panevropská univerzita, fakulta Vysoká škola obchodní v Praze, Česko

Pavel Reich, Mendlova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Česko

Kateřina Sedláčková, Masarykova univerzita, Centrum jazykového vzdělávání, Brno, Česko

Mária Šikolová, Univerzita obrany v Brně, Centrum jazykového vzdělávání, Česko