CASALC Review

CASALC Review je odborný recenzovaný časopis České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách. Jeho posláním je přispívat ke zvyšování kvality jazykové výuky poskytované univerzitními jazykovými centry, a to  vytvořením prostoru pro kvalitní akademickou diskusi, kritickou analýzu a výměnu informací, jakož i propojení výzkumu a výuky cizích jazyků v interdisciplinární perspektivě.

Vol 9, No 1 (2019)

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Editorial 1/2019
Ludmila Koláčková, Mária Šikolová

Inovace ve výuce cizích jazyků

Drahoslava Kšandová, Kateřina Elisová
4-13

Metodologie

Beáta Jurečková
15-24

Terminologie

Gabriela Entlová
26-37
Jolana Tluková
38-45
Ivana Bozděchová
46-54

Jazyková pracoviště

Lucie Poslušná
57-69
Anna Rollerová
60-63

Zprávy

Alena Holá, Tamara Kopřivová
65-67
Veronika Mistrová
68-69
Lenka Fišerová
70-71