CASALC Review

CASALC Review je odborný recenzovaný časopis České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách. Jeho posláním je přispívat ke zvyšování kvality jazykové výuky poskytované univerzitními jazykovými centry, a to vytvořením prostoru pro kvalitní akademickou diskusi, kritickou analýzu a výměnu informací, jakož i propojení výzkumu a výuky cizích jazyků v interdisciplinární perspektivě. Časopis je zařazen do databáze ERIH PLUS.

Roč.13,č.1(2023)

Oznámení

Výzva autorům k publikování v CASALC Review 2/2023

29.08.2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

S potěšením vyhlašujeme výzvu k zasílání článků pro další číslo  CASALC Review, recenzovaného časopisu zařazeného do databáze ERIH Plus. Hlavním zaměřením časopisu je jazykové vzdělávání na vysokoškolských institucích.  

Uvítáme příspěvky v češtině, slovenštině, angličtině, francouzštině, němčině nebo ruštině, které se zabývají aktuální problematikou  a dobrou praxí v jazykovém vzdělávání. Témata pokrývají oblasti jako učení se cizím jazykům, plurilingvalismus, vývoj učebních materiálů a kurzů, hodnocení a další vzdělávání učitelů.   Toto číslo chceme věnovat kromě jiného češtině pro cizince,  teoretickým východiskům, metodice, ale také praktickým zkušenostem. 

Termín pro zasílání příspěvků je 20. září 2023. Příspěvky by měly být podány prostřednictvím našeho on-line systému na adrese: 

https://journals.muni.cz/casalc-review/about/submissions#onlineSubmissions  

Recenzní řízení bude dokončeno do konce října, v té době budou autorům sděleny jeho výsledky.   

Bližší informace o časopisu a pokynech pro autory naleznete na našich webových stránkách na https://journals.muni.cz/casalc-review 

 

Těšíme se na vaše příspěvky.   

Editoři CASALC Review, čísla 2/2023

Ludmila Koláčková and Mária Šikolová

Více oznámení...