CASALC Review

CASALC Review je odborný recenzovaný časopis České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách. Jeho posláním je přispívat ke zvyšování kvality jazykové výuky poskytované univerzitními jazykovými centry, a to vytvořením prostoru pro kvalitní akademickou diskusi, kritickou analýzu a výměnu informací, jakož i propojení výzkumu a výuky cizích jazyků v interdisciplinární perspektivě. Časopis je zařazen do databáze ERIH PLUS.

Roč.12,č.2(2022)

Obsah

Jazyková pracoviště

Oznámení

CASALC Review - call for articles - 1/2023

02.01.2023

Dear Colleagues,

 

We are pleased to announce the call for articles for the next edition of CASALC Review, a peer-reviewed journal indexed in the ERIH Plus database. The focus of the journal is language education at higher institutions.

We welcome submissions in Czech, Slovak, English, French, Spanish, German or Russian that address current issues, challenges, and best practices in language education at the tertiary level. This could include topics such as foreign language acquisition, plurilingualism, language teacher education, curriculum development, and assessment.

The deadline for submissions is 28th February 2023. Submissions should be uploaded through our online submission system at https://journals.muni.cz/casalc-review/about/submissions#onlineSubmissions. The review process will be completed by the end of April, and results will be communicated to the authors at that time.

For more information about the journal and submission guidelines, please visit our website at https://journals.muni.cz/casalc-review.

We look forward to receiving your contributions and to fostering a vibrant exchange of ideas on language education at higher institutions.

 

Sincerely, The Editors of CASALC Review

Kateřina Sedláčková and Pavel Reich

Více oznámení...