Analýza potřeb studentů odborného francouzského jazyka v přípravě na pracovní stáže ve Francii

Hana Delalande

Abstrakt

V příspěvku je představen kontext disertačního výzkumu, jehož cílem je zmapovat náplň pracovních stáží českých a slovenských studentů ve francouzských institucích veřejné správy, identifikovat komunikační situace,
do kterých se studenti během stáží dostávají, a definovat úlohy, které musí řešit. Na základě rozhovorů se studenty francouzsko-českého studijního programu ESF MU Veřejná správa (Administration publique) bezprostředně
po ukončení pracovní stáže byly v rámci pilotního výzkumu v roce 2018 identifikovány problematické situace a okruhy a analyzovány z hlediska potřeb chybějících v předcházející přípravě. V závěru příspěvku jsou prezentovány možnosti zefektivnění přípravy na stáže a další kroky disertačního výzkumu.

Klíčová slova

analýza potřeb; komunikační situace; odborný francouzský jazyk; pracovní stáže; rozhovory

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Anderson, L. (1994). A new look at an old construct: Cross-cultural adaptation. International Journal of Intercultural relations. 18, 293-328. https://doi.org/10.1016/0147-1767(94)90035-3

Carras, C., Tolas, J., Kohler, P. & Szilagyi, E. (2007). Le français sur objectifs spécifiques et la classe de langue. Paris: Clé International.

Corbin, J. & Strauss, A. (2015). Basics of qualitative research. Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks: Sage Publications.

Dvořáková, K. (2018). La simulation globale dans le cours de français de la diplomatie et des relations internationales. Synergie Europe, ročník neuveden (13), 85–95.

Hendrich, J. (1988). Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN.

Huber-Kriegler, M., Lázár, I., & Strange, J. (2005). Miroirs et fenêtres – Manuel de communication interculturelle. Strasbourg: Conseil de l’Europe.

Kovářová, D. (2014). Différences interculturelles franco-tchèques en français des affaires. Xlinguae, 7(3), 92–100.

Mangiante, J.-M. & Parpette, C. (2004). Le français sur objectifs spécifique: de l’analyse des besoins à l’élaboration d’un cours. Paris: Hachette.

Mourlhon-Dallies, F. (2008). Enseigner une langue à des fins professionnelles. Paris: Didier.

Myles, J. (2009). Oral competency of ESL technical students in workplace internship. Teaching English as a Second Foreign Language, 13(1), stránkování neuvedeno. [Online]. c2018 [cit. 23. 8. 2018]. Dostupné z https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ898196.pdf

Nikyema, P., & Henry, K. (2009). Projet Valeurtech: préparation à une mobilité en entreprise en Europe à partir des compétence attendues du technicien supérieur. Cahier d‘APLIUT, 28(1), 105–111. https://doi.org/10.4000/apliut.1246

Pégaz-Paquet A. (2016). L’interculturel en question: trois cas d’intégration à un programme de Master of Science, Marché de l’art et négociation à l’international, à Institut des hautes études économiques et commerciales (INSEEC). Synergie, 9, 95-105.

Peyrard-Zumbihl, H. (2004). Anglais de spécialité et acquisition de la compétence de médiation culturelle en milieu universitaire. (Disertační práce). Nantes: Université de Nantes. https://doi.org/10.4000/asp.1119

Richards, J. C., & Rodgers T. S. (2014). Approaches and methods in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Řiháček T., & Hytych, R. (2013). Metoda zakotvené teorie. In T. Řiháček, I. Čermák, R. Hytych (Eds.), Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. (s. 44 – 74). Brno: MUNI Press.

Trofin, R. A. (2018). L’interculturel – facteur clé d’une bonne insertion professionnelle. Synergie, 13, 97-105.

Yaiche, F. (1996). Les simulations globales. Mode d‘emploi. Paris: Hachett

https://doi.org/10.5817/CASALC2020-1-11