Kontakt na časopis

Doručovací adresa

CASALC Review
Centrum jazykového vzdělávání MU
Žerotínovo nám. 2
601 77 Brno
Česká republika

Hlavní kontakt

CASALC Review
Email: casalcreview@cjv.muni.cz

Podpůrný kontakt

Marta Rybičková
Telefon: +420 549 497 520
Email: marta.rybickova@cjv.muni.cz