K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo se Registrovat.

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

  • Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v Komentářích pro editora).
  • Soubor příspěvku je ve formátu OpenOffice, Microsoft Word, RTF nebo WordPerfect.
  • URL odkazy na reference jsou uvedeny všude, kde to bylo možné.
  • Text má jednoduché řádkování; písmo má velikost 12; je použita  kurzíva a ne podtržení (kromě url adres); studie a články jsou logicky strukturovány. Všechny ilustrace tabulky a obrázky jsou umístěny spíše v textu, než na konci.
  • Text odpovídá požadavkům uvedeným v Pokynech pro autory, které se nachází na stránce O časopisu.

Pokyny pro autory

Redakce přijímá

  • odborné studie (v rozsahu do 10 000 slov), 
  • příklady dobré praxe (v rozsahu do 4000 slov),  
  • diskusní příspěvky (v rozsahu do 3 000 slov), 
  • zprávy, recenze a ostatní příspěvky (v rozsahu do 1 000 slov).

Všechny texty jsou doplněny abstraktem a klíčovými slovy v jazyce příspěvku (v češtině, slovenštině, angličtině, francouzštině, španělštině, němčině či ruštině) a v angličtině. Všichni autoři přikládají stručný medailonek (100-150 slov).

Literatura a zdroje se zapisují podle citační normy APA.   Autoři odpovídají za obsahovou a jazykovou správnost příspěvku.

 

Pokyny pro autory - podrobně (.pdf ke stažení)

 


Studie

Příspěvky označené jako  odborné studie budou postoupeny do recenzního řízení  (rozsah do 10 000 slov).

Diskuse

Rozsah příspěvku do 3 000 slov.

Zprávy

Do této sekce zasílají autoři informativní články o konferencích a dalších zajimavých akcí z oblasti jazykového vzdělávání na VŠ. Rozsah do 1000 slov.

Recenze

Sekce je určena pro recenzování knih z oblasti jazykového vzdělávání na VŠ.

Dobrá praxe/Inovace

Rozsah do 4 000 slov.


Jazyková pracoviště

Do této sekce vkládají autoři informativní texty o jednotlivých jazykových pracovištích v ČR a SR.

Prohlášení o soukromí

Jména a emailové adresy vložené na této stránce budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely ani třetí straně.