Universitas - revue Masarykovy univerzity

Revue Universitas začala svou existenci v roce 1968 (1. číslo je datováno do března) a ukončila v roce 2017 (poslední číslo vyšlo v dubnu). Její vznik je spjat mj. se jménem prof. (tehdy ještě doc.) Lubomíra Nového, který se podílel na přípravě její koncepce. Opravňovalo ho k tomu i to, že byl v letech 1958-1967 předsedou redakční rady časopisu "U". Úkolem Universitas podle záměru redakce mělo být informovat o nejdůležitějších událostech na univerzitě, o publikační činnosti, důležitých konferencích, kontaktech se zahraničím aj. Vedle tohoto informačního cíle měla Universitas věnovat důležitou část každého čísla teoretickým studiím, které mají vztah k interdisciplinárním a metavědeckým problémům a k sociologii a dějinám vědy. (Výtah ze shrnutí programového článku 1968/1).

Roč.50,(2017)
Mimořádné číslo

Issue Description

Vážení čtenáři,

 

předkládáme Vám nové číslo časopisu Universitas, revue Masarykovy univerzity, které je zároveň číslem posledním.

Masarykova univerzita získala spolu s dalšími VŠ z Ministerstva školství projekt na stejnojmenný elektronický časopis, jehož obsah i podoba budou jiné. Nový časopis Universitas, magazín vysokých škol, naleznete na adrese www.universitas.cz.

Děkujeme za přízeň a přejeme Vám vše dobré.

 

Redakce Universitas, revue Masarykovy univerzity

Oznámení

Poslední číslo revue Masarykovy univerzity

05.05.2017 Aktuality

Vážení čtenáři,

předkládáme Vám nové číslo časopisu Universitas, revue Masarykovy univerzity, které je zároveň číslem posledním.

Masarykova univerzita získala spolu s dalšími VŠ z Ministerstva školství projekt na stejnojmenný elektronický časopis, jehož obsah i podoba budou jiné. Nový časopis Universitas, magazín vysokých škol, naleznete na adrese www.universitas.cz.

Děkujeme za přízeň a přejeme Vám vše dobré.

Redakce Universitas, revue Masarykovy univerzity

Zpřístupnění posledního čísla Universitas 2017 on-line

05.05.2017 Aktuality

Dnes bylo zpřístupněno poslední mimořádné číslo Universitas - revue Masarykovy univerzity 2017 on-line. Prohlédnout si jej můžete v části Aktuální, resp. Archiv.

Zpřístupnění čísla 4/2016 on-line

25.01.2017 Aktuality

Dnes bylo zpřístupněno další číslo Universitas - revue Masarykovy univerzity 4/2016 on-line. Prohlédnout si je můžete v části Aktuální, resp. Archiv.

Více oznámení...

Předsedou redakční rady nového časopisu se stal doc. dr. Milan Kopecký, L. Nový byl jedním z členů redakční rady. Ta byla, stejně jako dnes, tvořena zástupci jednotlivých fakult.

Se změnou politické situace se změnilo i složení redakční rady, jejím předsedou se stal doc. dr. Ivan Dorovský. Universitas se tehdy dostala pod tentýž ideologický vliv jako všechny ostatní časopisy v tehdejší ČSSR. I za této situace se ovšem snažila, alespoň v přírodovědeckých oborech, přinášet relevantní informace z vědeckého života. V této době se počet ročních čísel zvětšil z původních 4 na 6.

V roce 1990 se Universitas přihlásila k programu z doby svého založení. Byla změněna její redakční rada, do jejíhož čela se dostala doc. dr. Ivana Holzbachová. Z velké části se změnilo i složení redakční rady, ale pravidlo, že by měly být zastoupeny všechny fakulty, se zachovává dodnes (nepovedlo se to však u Fakulty informatiky). Formální struktura příspěvků do Universitas se výrazněji změnila až v roce 1993, kdy se obnovila čtvrtletní periodicita časopisu, a v souvislosti se vznikem Univerzitních novin byla vypuštěna část týkající se aktuálního zpravodajství, lépe zajišťována právě Univerzitními novinami a později Muni.cz, které vycházejí častěji.

Universitas zachovává pravidlo, že většinu jeho prostoru zabírají odborné statě, které informují o vědeckých výzkumech v jednotlivých oborech. Vedle toho seznamuje s dějinami univerzity, ať připomínáním výročí jejích významných pracovníků, tak ve spolupráci s Archivem MU statěmi o jejích dějinách a v neposlední řadě zařazováním vzpomínek na minulost univerzity. Obsahuje také část recenzní věnovanou publikacím pedagogických a vědeckých pracovníků MU. Snaží se zařazovat diskuse k aktuálním otázkám vědeckého a společenského života (klonování, masové sdělovací, prostředky, hodnocení vědecké práce, čeština ve studentských pracích aj.), případně poukazovat na některé problémové oblasti v rubrice "Jak to vidím já".