Vzpomínka na Františka Lýska 2. 5. 1904 – 16. 1. 1977

Universitas - revue Masarykovy univerzity

Abstrakt

Životní dráha prof. PhDr. Františka Lýska, DrSc., se uzavřela před 40 lety. Toto zaokrouhlené datum bylo podnětem pro odhalení jeho pamětní busty v hlaholně Filharmonie Brno dne 19. 9. 2016.

Plný Text: