Archivy

2017

Titulní stránka

Mimořádné číslo Universitas 2017 vyšlo 27. dubna 2017 a připomíná padesátileté výročí vydávání revue. Kromě přetištěného úvodního článku Lubomíra Nového, K programu universitní vědecké revue, z prvního čísla, 1. ročníku, přibližuje proměny podoby časopisů i výtvarníky, kteří ho ilustrovali. Citace ze starších čísel připomenou, jak časopis během let čtenáři vnímali. Číslo je laděno vzpomínkově, ale přináší i aktuální články v pravidelných rubrikách.

2016

Titulní stránka

Universitas 4/2016 vyšel 22. prosince 2016 a je plný zajímavého čtení.

Všem čtenářům přejeme vše dobré v roce 2017.
Titulní stránka
Universitas 3/2016 vyšel 30. září 2016. Kromě hlavních článků a příspěvků v pravidelných rubrikách přináší výsledky čtenářské ankety z předchozího čísla. Všem, kteří anketní otázky zodpověděli, v elektronické či papírové podobě, redakce velmi děkuje.
Titulní stránka
Universitas 2/2016 vyšel 28. června 2016. Hlavními příspěvky čísla jsou dosud nepublikovaná přednáška zesnulého prof. A. Bartoňka – Rozluštění...
Titulní stránka

Universitas 1/2016 vyšel 25. března 2016. První číslo 49. ročníku časopisu přináší zajímavý článek Aleše Sekota o tom, zda v současné společnosti máme dostatek pohybu – Pohyb versus konzumní společnost; Jan Šmarda nám přiblíží nejmenšího původce infekčních chorob – prion; v rubrice Kultura a umění se blíže seznámíme se sochařstvím 50. let 20. století pohledem Jaroslava Sedláře; se stavem českého knižního trhu nás v přehledu obeznámí Lea Novotná a jak se křtila kniha Vládkyně všech nemocí Lenka Brodecká...

2015

Titulní stránka
Universitas 4/2015, vyšel 16. prosince 2015. Poslední číslo ročníku přináší zajímavé články v tradičních rubrikách. Ještě jednou příspěvkem V. Palyzy  „… A to jste věděli, kam ta bomba spadne?“ vzpomínáme sedmdesátileté výročí od konce 2. světové války; ...
Titulní stránka

Universitas 2-3/2015, vyšel 23. června 2015, mimořádně jako dvojčíslo. Na více jak stočtyřiceti stranách nabízí bohatý obsah, nové autory i nové rubriky a pestrý obrazový doprovod.

Titulní stránka

Universitas 1/2015, vyšel 30. března 2015 a přináší nové zajímavé články i příspěvky v tradičních rubrikách...

2014

Titulní stránka

Universitas 4/2014, vyšel 22. prosince 2014 a jeho obrazový doprovod je zaměřen na poslední výročí roku 2014 –25. výročí událostí na Národní třídě...

Titulní stránka
Universitas 3/2014, vyšel v září 2014 a upozorňuje na velmi aktuální téma v článku P. Knechta – O strašáku excelentního publikování a predátorských časopisech. Číslo přineslo i další zajímavé příspěvky, např. B. Chalupa – Mnohdy je testování schopností pomocí IQ ošidné ...
Titulní stránka

Časopis, Universitas - revue Masarykovy univerzity číslo 2/2014, vyšel 24. června 2014. Úvodní článek Sanfranciská deklarace – hodnocení výzkumu, s podtitulem Zavádění vědeckého přístupu do hodnocení výzkumu, byl převzat, se souhlasem vydavatele, z Bulletinu Československej spoločnosti mikrobiologickej, 2014, č. 4....

Titulní stránka
Časopis, Universitas - revue Masarykovy univerzity číslo 1/2014, vyšel 27. března 2014. Nejnovější číslo přináší v rámci úvodních článku – Jmenování a odvolávání rektorů veřejných a státních vysokých škol a jmenování profesorů (Zdeněk Koudelka) a Informační technika – velká neznámá (Josef Šmajs)....

2013

Titulní stránka
Časopis, Universitas - revue Masarykovy univerzity číslo 4/2013, vyšel 10. prosince 2013. Poslední číslo přineslo tři úvodní články – Básnické nekrology Vítězslava Nezvala od Jiřího Poláčka, Jak jsem se...
Titulní stránka
Časopis, Universitas - revue Masarykovy univerzity číslo 3/2013, vyšel 27. září 2013. Úvodní článek Jana Šmardy Z exilových let Ivana Blatného zavede čtenáře do skotského Ipswich, kde v roce 1978 strávil...
Titulní stránka
Časopis, Universitas - revue Masarykovy univerzity číslo 2/2013, vyšel 21. června 2013. V rubrice Ze současné medicíny je velmi zajímavý článek Ilgy Grochové Možnosti genetické prevence vrozených vad,...
Titulní stránka
Časopis, Universitas - revue Masarykovy univerzity číslo 1/2013, vyšel 22. března 2013. V úvodu čísla najdete články Nejlepší zájem nezletilého od Jiřího Sedláka a Zdeňky Paňákové a Třicet let asertivity...

2012

Titulní stránka
Časopis, Universitas - revue Masarykovy univerzity číslo 4/2012, vyšel 10. prosince 2012. V čísle najdete mimo jiné článek Knihy mého dětství (Ke 130. výročí narození Jiřího Mahena) od doc. Jiřího Rambouska,...
Titulní stránka
Časopis, Universitas - revue Masarykovy univerzity číslo 3/2012, vyšel 13. září 2012 a přinesl mimo další zajímavé články vzpomínkový příspěvek na básníka Ivana Blatného, článek o současných možnostech...
Titulní stránka
Časopis, Universitas - revue Masarykovy univerzity číslo 2/2012, vyšel 20. června 2012 a přinesl mimo jiné vzpomínkový příspěvek k 190 výročí narození jedné z nejvýznamnějších vědeckých osobností Moravy -...
Titulní stránka
Časopis, Universitas - revue Masarykovy univerzity číslo 1/2012, vyšel 16. dubna 2012 a po úvodníku šéfredaktorky čtenářům předložil zprávu o rozvoji Masarykovy univerzity v letech 2004-2011 a kromě jiného...

2011

Titulní stránka
Dvojčíslo časopisu, Universitas - revue Masarykovy univerzity číslo 3-4/2011, zahajuje Vladimír Spousta příspěvkem Estetické hodnoty v životě člověka, Jiří Rambousek přináší článek Jiří Voskovec a Studentský...
Titulní stránka
Časopis, Universitas - revue Masarykovy univerzity číslo 2/2011, přináší článek o manželském poradenství Radit, či neradit? od Tomáše Nováka, příspěvek o měření výsledků vzdělávání, rubrika Ze současné...
Titulní stránka
Časopis, Universitas - revue Masarykovy univerzity číslo 1/2011, zahajuje příspěvek Josefa Šmajse Společnost (ne)vzdělanosti, fakt nebo výzva?, Tomáš Novák se věnuje domácímu násilí ve článku Muž jako...

2010

Titulní stránka
Časopis, Universitas - revue Masarykovy univerzity číslo 4/2010, přinesl příspěvek Bohuslava Binky Možné místo hodnoty ochrany životního prostředí v konceptech tří významných teoretiků vědy, rubrika Ze...
Titulní stránka
Časopis, Universitas - revue Masarykovy univerzity číslo 3/2010, zahajuje Aleš Sekot článkem Romové - není na čem stavět?, Aktuality v právu přináší článek Zdeňka Koudelky Košer a mešní víno, v kulturní...
Titulní stránka
Časopis, Universitas - revue Masarykovy univerzity číslo 2/2010, přináší článek Jiřího Sedláka Rozhodování obětí domácího násilí, Veronika Kudrová vysvětluje, že poplatky za studium nejsou školným, rubrika...
Titulní stránka
Časopis, Universitas - revue Masarykovy univerzity číslo 1/2010, je zahájen článkem Radima Bělohrada Myslitelé nebo živočichové? Hledání naší podstaty, Aleš Sekot se věnuje socializačním souvislostem ve...

2009

Titulní stránka
Časopis, Universitas - revue Masarykovy univerzity číslo 4/2009, zahajuje článek Miroslava Bednaříka Cesty a osudy dvou pionýrů vědy o dvou osobnostech z oblasti lékařství, letectví a astronautiky, rubrika...
Titulní stránka
Časopis, Universitas - revue Masarykovy univerzity číslo 3/2009, přinesl článek zabývající se ekonomickými formami domácího násilí, Vladimír Klokočka se věnuje tématu sporu o postavení prezidenta, v rubrice...
Titulní stránka
Časopis, Universitas - revue Masarykovy univerzity číslo 2/2009, přinesl příspěvek, který má přiblížit básnický text studentům s využitím technik tvůrčího psaní - Tvůrčí analýza a interpretace básní, úvahu...

1 - 30 z 55 položek     1 2 > >>