Alternativní medicína jako evergreen

Vojtěch Morstein, Jiří Beneš

Abstrakt

Tento text pojednává o alternativní medicíně (AM) jako celku, tedy o jejích obecných rysech, a o některých u nás běžných metodách. Autoři se soustřeďují častěji na přírodovědnou argumentaci. Z důvodů zjevných budeme také věnovat pozornost spíše tuzemským specifi kám než globální situaci.

Plný Text: