Ekonomicko-správní fakulta MU oslavila 25 let od zahájení výuky

Mirka Wildmannová

Abstrakt

Upraveno z projevu profesora Antonína Slaného, děkana Ekonomicko-správní fakulty MU, předneseného na slavnostním zasedání Vědecké rady dne 19. října 2016.

Dvacet pět let je věk, kdy se člověk ocitá na prahu dospělosti a nejinak je tomu
v případě Ekonomicko-správní fakulty. Můžeme si ji představit jako „hotového“
dospělého člověka, třeba jako absolventa či absolventku této nebo jiné fakulty
Masarykovy univerzity.

Plný Text: