GMO-šlechtěné hospodářské rostliny v Evropě na prahu roku 2017

Jan Šmarda

Abstrakt

Ve 2. čísle Universitas z roku 2016 jsem se podrobně rozepsal o genetických manipulacích rostlin obecně a v závěrečné části tohoto textu jsem si posteskl, že Evropská unie této moderní formě šlechtění v našem zemědělství nepřeje. Určitou naději připustila závěrečná věta tohoto textu: „Teď už je jen otázkou, jakou míru rozhodnosti má v EU slovo její ombudsmanky“. Uběhl rok – a tak se podívejme řečí čísel na rozdíly mezi situací na konci roku 2015 a situací na konci roku 2016 a srovnejme, kolik geneticky manipulovaných odrůd zemědělských druhů bylo orgány Evropské unie tolerováno v průběhu uplynulého roku. Předkládám čísla z ofi ciálních údajů Ministerstva životního prostředí České republiky.

Plný Text: