Vol 50 (2017)

Mimořádné čísloTitulní stránka

Mimořádné číslo Universitas 2017 vyšlo 27. dubna 2017 a připomíná padesátileté výročí vydávání revue. Kromě přetištěného úvodního článku Lubomíra Nového, K programu universitní vědecké revue, z prvního čísla, 1. ročníku, přibližuje proměny podoby časopisů i výtvarníky, kteří ho ilustrovali. Citace ze starších čísel připomenou, jak časopis během let čtenáři vnímali. Číslo je laděno vzpomínkově, ale přináší i aktuální články v pravidelných rubrikách.