Nová figurace

Jaroslav Sedlář

Abstrakt

Pojem se objevil v době poválečného rozvoje abstraktního umění, jakým bylo např. action-painting, informel, konstruktivismus, kinetismus, v Evropě i v USA, v knize, kterou vydal roku1959 v Mnichově malíř Hans Platschek, pod názvem Neue Figurationen, Aus der Werkstatt der heutigen Malerei. Autor byl přesvědčen, že za viditelnou realitou existuje mnoho předmětných prvků, a proto fi gurace je šifra, kterou nacházíme v abstraktních obrazech Jacksona Polloka nebo Willema de Kooninga, ve kterých se tyto prvky „fi gurují“, přibližují se nám, ale realitu nijak blíže neoznačují. Slovo fi gurace se však začalo brzy používat paradoxně k označení předmětného a fi gurálního umění, obecně poválečného a specifi cky rozvíjeného v 60. letech 20. století.

Plný Text: