Lidská paměť

Karel Zeman

Abstrakt

Paměti vděčí lidstvo za minulost i budoucnost, spoluvytváří podstatu lidského tělesného i duševního života.

Podstatou paměti je obecná vlastnost centrálního nervového systému, lidského mozku, vštípit si odraz okamžité skutečnosti, uchovávat současné informace a vybavovat si minulé prožitky duševní i tělesné. Paměť je dnes chápána jako složitý modulární nervový systém lidského mozku schopný vnímat a uchovávat nejrůznější informace zrakové, čichové, emoční, mechanické a další, s nimiž se lidská bytost setkává.

Plný Text: