Vol 1, No 1 (2010)

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Novinky

Svatby a jejich alternativy - Hannover 2010
Radim Polčák
s. 6
Účast Ústavu práva a technologií na projektu LAPSI
Libor Kyncl
s. 6-7
Účast Ústavu práva a technologií v projektu CONSENT
Terezie Smejkalová
s. 7
Krize autorského práva a jeho perspektivy
Jaromír Šavelka, Matěj Myška
s. 7-8
Konferenci BILETA 2010 netradičně hostila Vídeň
Michal Koščík
s. 8
Pohled za hranice - 4. Österreichischer IT-Rechtstag
Matěj Myška
s. 9
Právo ICT jako nová disciplína na olympiádě srovnávacího práva
Radim Polčák
s. 9-10
Nové impulsy pro právní informatiku
Radim Polčák
s. 10
Virtuální světy, virtuální vlastnictví
Matěj Myška
s. 11
Richard Susskind: The End of Lawyers?
Jaromír Šavelka
s. 11-12
Summer School of ICT Law, Pécs 2010
Štěpán Stehlíček
s. 12
Jak právníci pomáhají s lékem proti rakovině
Libor Kyncl
s. 12-13
Aktuální otázky data retention
Matěj Myška
s. 13-16

Diskuze

Libor Kyncl
s. 17-18
Jaromír Šavelka, Matěj Myška
s. 19-22
Eva Fialová
s. 23-28

Téma

Alice Táborová
s. 29-60