Vol 1, No 1 (2010)

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Novinky

Svatby a jejich alternativy - Hannover 2010
Radim Polčák   
s. 6
Účast Ústavu práva a technologií na projektu LAPSI
Libor Kyncl   
s. 6-7
Účast Ústavu práva a technologií v projektu CONSENT
Terezie Smejkalová   
s. 7
Krize autorského práva a jeho perspektivy
Jaromír Šavelka, Matěj Myška   
s. 7-8
Konferenci BILETA 2010 netradičně hostila Vídeň
Michal Koščík   
s. 8
Pohled za hranice - 4. Österreichischer IT-Rechtstag
Matěj Myška   
s. 9
Právo ICT jako nová disciplína na olympiádě srovnávacího práva
Radim Polčák   
s. 9-10
Nové impulsy pro právní informatiku
Radim Polčák   
s. 10
Virtuální světy, virtuální vlastnictví
Matěj Myška   
s. 11
Richard Susskind: The End of Lawyers?
Jaromír Šavelka   
s. 11-12
Summer School of ICT Law, Pécs 2010
Štěpán Stehlíček   
s. 12
Jak právníci pomáhají s lékem proti rakovině
Libor Kyncl   
s. 12-13
Aktuální otázky data retention
Matěj Myška   
s. 13-16

Diskuse

Libor Kyncl   
s. 17-18
Jaromír Šavelka, Matěj Myška   
s. 19-22
Eva Fialová   
s. 23-28

Téma

Alice Táborová   
s. 29-60