Veřejnoprávní ochrana informační společnosti a místní působnost práva

Alice Táborová

Abstrakt

---

Bibliografická citace

TÁBOROVÁ, Alice. Veřejnoprávní ochrana informační společnosti a místní působnost práva. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2010, č. 1, s. 29-60. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3983

Plný Text: