Účast Ústavu práva a technologií v projektu CONSENT

Terezie Smejkalová

Bibliografická citace

SMEJKALOVÁ, Terezie. Účast Ústavu práva a technologií v projektu CONSENT. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2010, č. 1, s. 7. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3961

Plný Text: