Konferenci BILETA 2010 netradičně hostila Vídeň

Michal Koščík

Bibliografická citace

KOŠČÍK, Michal. Konferenci BILETA 2010 netradičně hostila Vídeň. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2010, č. 1, s. 8. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3963

Plný Text: