Jak právníci pomáhají s lékem proti rakovině

Libor Kyncl

Bibliografická citace

KYNCL, Libor. Jak právníci pomáhají s lékem proti rakovině. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2010, č. 1, s. s. 12-13. [cit. 2019-09-17]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3974

Plný Text: