Účast Ústavu práva a technologií na projektu LAPSI

Libor Kyncl

Bibliografická citace

KYNCL, Libor. Účast Ústavu práva a technologií na projektu LAPSI. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2010, č. 1, s. 6-7. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3959

Plný Text: