Nové impulsy pro právní informatiku

Radim Polčák

Bibliografická citace

POLČÁK, Radim. Nové impulsy pro právní informatiku. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2010, č. 1, s. 10. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3967

Plný Text: