Krádež virtuálních předmětů v příkladech z nizozemské judikatury

Eva Fialová

Abstrakt

---

Bibliografická citace

FIALOVÁ, Eva. Krádež virtuálních předmětů v příkladech z nizozemské judikatury. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2010, č. 1, s. 23-28. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3980

Plný Text: