Vol 6, No 18-19 (1996)

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Editorial

Editorial
redakce PO
1

Studie

Bohumil Blížkovský
4-20
Bohumil Blížkovský
21-23
Antonín Dostál
23-25
Rudolf Buchta
25-26
Rudolf Buchta
26-32
Josef Maňák
33-37
Pavel Vacek
37-42
Jan Kocourek
43-48
Zdeněk Mlčák
48-53
Libor Hlaváček
54-56
Marie Solárová
56-58
Josef Trna
58-63
Bohumíra Fabiánková
63-64
Miloslava Machalová, Miroslava Novotná
64-66
Marie Dobrovolská
66-67
Jiří Rybička
68-75
Jan Šťáva
75-77
Zdenka Veselá
78-89
Soňa Kompoltová
89-94
Drahomíra Holoušová, Alena Nelešovská
94-97
Hana Horká
97-99
Jaroslav Řezáč
99-102
Irena Lokšová
103-110
Zdeněk Rozum
110-113
Helena Grecmanová, Eva Urbanovská
113-117
Alena Schauerová
117-120
Stanislav Střelec
120-124
Oldřich Šimoník
125-126
Otto Obst
126-130
Martin Žilínek
130-135
Tomáš Hála
135-142
Iveta Bednaříková
143-147
Břetislav Voženílek
147-148
Emília Kratochvílová
148-153
Mojmír Vážanský
153-156
Jarmila Faltýsková, Dana Knotová
156-157

Diskuse

Nové možnosti a povinnosti učitele
Maria Jabłońska
158-161
Krystyna Ferenz
161-166
Učitel a architektura školy
Wiktor Złobicki
166-171

Zprávy

ke stažení
celá sekce
172-183
Přípravné učitelské vzdělávání
Stanislav Střelec, Vlastimil Švec
172
Celoživotní profesní růst
J. Beran
172-173
Specifické pedagogické profese
B. Kraus
173-174
Dědictví Komenského
František Hýbl
175-182
O semináři „Tvořivost v práci učitele a žáka“
Hana Horká
182-183