Vol 15, No 1 (2005)

Obsah

Studie

J. Průcha
2­–9
D. Mudrák
10–26
D. Matýsková
27–36
K. Horváthová
37–45
G. Mendecka
46–51
E. Šmelová
52–57
H. Lukášová
58–66
J. Hroncová, M. Hronec
67–74
J. Mrhač
75–80
H. Marinková
81–88
J. Trna
89–97
F. Malíř
98–103

Zprávy

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
104-112
Aktuálne otázky pedagogickej vedy v kontexte európskej dimenzie vzdelávania
Jolana Manniová
Proměny pedagogiky
Marta Rybičková
Péče o nejmenší děti od narození do tří let: výzva pro rodinu i komunitu
Milada Rabušicová
Sjezd české pedagogické společnosti, Praha 4. února 2005
Marta Rybičková

Recenze

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
113-123
Kohnová, J. (2004). Další vzdělávání učitelů a jejich profesní rozvoj
Jan Průcha
Švec, V. (2005). Od skúsenosti cez myšlienku k znalosti
Štefan Chudý
Vališová, A., et al. (2004). Autorita ve výchově
Jolana Manniová
Franiok, P. (2003). Kapitoly z teorie speciální pedagogiky
Jaroslav Kysučan
Plaňava, I. (2005). Průvodce mezilidskou komunikací. Přístupy – dovednosti – poruchy
Nikola Moslerová
Ludwig, H. (Ed.). (2004). Montessori-Schulen und ihre Didaktik
Karel Rýdl