Vol 19, No 4 (2009)

Obsah

Editorial

O blízké i vzdálenější budoucnosti České pedagogické spolčenosti
Tomáš Čech
3-4

Studie

L. Ries
5–21
J. Průcha
22–37
J. Hladík
38–50
K. Vlčková
51–73
K. Hrbáčková
89–103

Diskuse

B. Niemierko
92–103

Zprávy

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
104-113
Odešel člověk velkých kvalit, odešel kolega a přítel Petr Byčkovský
Jaroslava Vašutová
Zpráva z konference ECER 2009
Simona Šebestová, Jana Zerzová
Příprava učitelů fyziky na Islandu
Zdeněk Kluiber

Recenze

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
114-130
Gavora, P. et al. (2008). Ako rozvíjať porozumenie texu u žiaka
Veronika Najvarová, Jana Doležalová
Spousta, V. (2009). Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření
Josef Maňák
Staněk, A., & Mezihorák, F. (Ed.). (2008). Výchova k občanství pro 21. století
Tomáš Hubálek
Cílková, E., & Schönerová, P. (2007). Náměty pro multikulturní výchovu
Lucia Zalčíková
Vendel, Š. (2008). Kariérní poradenství
Libuše Ďurišová
Janík, T. et al. (2008). Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu
Petr Knecht
Tolhurst, J. (2006). Coaching for Schools. A Practical Guide to Building Leadership Capacity
Tereza Karlíková