Detaily autora

Kapusta, Jaroslav, Katedra geologie PřF UP, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc

 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Aplikovaná geologie
  STŘEDOVĚKÉ BARYEM BOHATÉ STRUSKY PO TAVBĚ POLYMETALICKÝCH RUD NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH V JIHLAVĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Aplikovaná geologie
  FÁZOVÉ SLOŽENÍ STŘEDOVĚKÝCH STRUSEK PO TAVBĚ Pb-Ag RUD Z HUTNICKÉHO AREÁLU PLANDRY U JIHLAVY
  Abstrakt  PDF
 • Vol 21, No 1-2 (2014) - Aplikovaná geologie
  SULFIDICKÉ FÁZE VE STŘEDOVĚKÝCH STRUSKÁCH PO TAVBĚ Ag RUD V JIHLAVSKÉM A HAVLÍČKOBRODSKÉM RUDNÍM REVÍRU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 22, No 1-2 (2015) - Aplikovaná geologie
  STRUSKY PO TAVBĚ POLYMETALICKÝCH RUD Z LOKALITY ČEJKOV-TRSOV (PELHŘIMOVSKÝ RUDNÍ REVÍR)
  Abstrakt  PDF