Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Uhlonosnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v české části Hornoslezské pánve
Luboš Beneš, akub Jirásek, Lada Hýlová, Martin Sivek
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 20,  číslo: 1-2,  první strana: 116,  rok: 2013  
https://doi.org/10.5817/GVMS2013-1-2-116