Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. UHLONOSNOST SVRCHNÍCH HRUŠOVSKÝCH VRSTEV (NAMUR) V ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE
Luboš Beneš, Jakub Jirásek, Lada Hýlová, Martin Sivek
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 20,  číslo: 1-2,  rok: 2013  
https://doi.org/10.5817/GVMS2013-1-2-116