STRUSKY PO TAVBĚ POLYMETALICKÝCH RUD Z LOKALITY ČEJKOV-TRSOV (PELHŘIMOVSKÝ RUDNÍ REVÍR)

Jaroslav Kapusta, Zdeněk Dolníček, Karel Malý

Abstrakt

Slags after smelting of polymetallic ores occur at the locality Čejkov-Trsov which represents medieval smelting site and lies approximately 1 030 m SE from the center of the Čejkov village. Samples collected during archaeological excavation were obtained from the Museum Vysočiny Jihlava. Bulk chemical analyses show that studied slags are dominated by SiO2-FeO-Al2O3 oxides (sum of these three components is 75.27–88.81 wt. %). Unusual are high barium (up to 9.2 wt. % of Ba) and lead contents (up to 15.0 wt. % of Pb) as well as low zinc contents (230–3780 ppm). All samples except one are generally CaO poor (an exception is sample CT4 containing 6.03 wt. % CaO) which probably refl ect lack of CaO – based additives. Light microscopy and EDS analyses on an electron microprobe proved following phases: spinelides, olivine, feldspars, pyroxene, glass and quartz. Spinelides are the most variable in their composition ranging from almost pure magnetite (92 mol. % of magnetite, 5 mol. % of spinel and 3 mol. % of galaxite) to spinel-rich hercynite (50 mol. % of hercynite, 45 mol. % of spinel and 5 mol. % of magnetite). Olivine is represented by fayalite (89–90 mol. % Fa, 5–7 mol. % Te, 4–5 mol. % Fo). Newly formed feldspars are present in all studied samples and contain up to 22.8 wt. % of BaO (44–50 mol. % of orthoclase, 40–47 mol. % of celsiane and 9–11 mol. % of albite). Ca-Fe pyroxene (Fs52Wo38En11–Fs51Wo37En13) was formed probably due to high enough temperature and a sufficient CaO content. Cracked quartz grains are present within all samples. They were more or less corroded by a slag melt.

Bibliografická citace

Kapusta, J., Dolníček, Z., & Malý, K. (2016). STRUSKY PO TAVBĚ POLYMETALICKÝCH RUD Z LOKALITY ČEJKOV-TRSOV (PELHŘIMOVSKÝ RUDNÍ REVÍR). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 22(1-2), 56-60.  doi:http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2015-1-2-56

Klíčová slova

Pelhřimov Ore District; polymetallic ores; slags; heavy metals

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bernard, J. H. (1991): Empirical types of ore mineralizations in the Bohemian Massif. – Ústřední ústav geologický. Praha.

Ettler, V. – Legendre, O. – Bodénan, F. – Touray, J. C. (2001): Primary phases and natural weathering of old lead-zinc pyrometallurgical slag from Příbram, Czech Republic. – Canadian Mineralogist, 39, 873–88. https://doi.org/10.2113/gscanmin.39.3.873

Ettler, V. – Johan, Z. (2003): Mineralogy of metaloid phases in sulphide mattes from primary lead smelting. – Comptes Rendus Geoscience, 335, 1005–1012. https://doi.org/10.1016/j.crte.2003.09.005

Ettler, V. – Červinka, R. – Johan, Z. (2009): Mineralogy of medieval slags from lead and silver smelting (Bohutín, Příbram district, Czech Republic): Towards estimation of historical smelting conditions. – Archaeometry, 51, 6, 987–1007. https://doi.org/10.1111/j.1475-4754.2008.00455.x

Hrubý, P. – Hejhal, P. – Hoch, A. – Kočár, P. – Malý, K. – Machaňová, L. – Libor, P. – Štelcl, J. (2012): Středověký úpravnický a hornický areál Cvilínek u Černova na Pelhřimovsku. – Památky archeologické, 103, 339–418. Praha.

Kapusta, J. – Dolníček, Z – Malý, K. (2013): Středověké baryem bohaté strusky po tavbě polymetalických rud na vybraných lokalitách v Jihlavě. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20, 188–192.

Litochleb, J. (1981): K těžbě zlata v okolí Humpolce. – Rozpravy Národního technického Muzea v Praze, 76, Studie z dějin hornictví 11, 105–107.

Litochleb, J. (1996): Pelhřimovský rudní revír. – In: Sborník příspěvků ze semináře. K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině, Stříbrná Jihlava 1995, 8–18.

Litochleb, J. (2001): Pelhřimovský stříbrnonosný revír. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 9, 102–121.

Litochleb, J. – Pavlíček, V. (1981): Mineralogická charakteristika polymetalického zrudnění z Výskytné u Pelhřimova. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 21, 65–72.

Manasse, A. – Mellini, M. (2002): Chemical and textural characterization of medieval slags from the Massa Marittima smelting sites (Tuscany, Italy). – Journal of Cultural Heritage, 3, 187–98. https://doi.org/10.1016/S1296-2074(02)01176-7

Pluskal, O. – Vosáhlo, J. (1998): Jihlavský rudní obvod. – Vlastivědný sborník Vysočiny, 13, 157–191.

Nováček, K. (2001): Nerostné suroviny středověkých Čech jako archeologický problém: bilance a perspektivy výzkumu se zaměřením na výrobu a zpracování kovů. – Archeologické rozhledy, 53, 2, 279–309.

Ströbele, F. – Wenzel, T. – Kronz, A. (2010): Mineralogical and geochemical characterization of high-medieval lead-silver smelting slags from Wiesloch near Heidelberg (Germany) – an approach to process reconstruction. – Archaeological and Anthropological Sciences, 2, 191–215. https://doi.org/10.1007/s12520-010-0039-7

Vaněk, V. – Velebil, D. (2007): Staré hutnictví stříbra. – Stříbrná Jihlava 2007, 188–205.

https://doi.org/10.5817/GVMS2015-1-2-56


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Archeometalurgie a geofyzika středověkých areálů zaměřených na produkci drahých kovů
Petr Hrubý, Karel Malý, Peter Milo
Archaeologia historica  číslo: 2,  první strana: 391,  rok: 2016  
https://doi.org/10.5817/AH2016-2-20