Hold profesoru Zbigniewu Leonskému

Petr Mrkývka

Abstrakt

Profesor Leollski se na sklonku roku 1999 dožil významného životního jubilea. Oslavy sedmdesátin jej zastihly uprostřed činorodé práce a plného elánu. A nám nezbývá než s přáním mnoha zdraví, štěstí a pohody se touto cestou připojit k zástupu gratu­lantů.

Bibliografická citace

MRKÝVKA, Petr. Hold profesoru Zbigniewu Leonskému. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 4, s. 441-442. [cit. 2020-07-11]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8984

Plný Text: